• rogo
  • rogo
  • rogo
  •  
 

Bycanistes brevis サイチョウ

作品仕様

サイズ 460 x 22 x 500 (mm)
素材 mixed media
作品のお問い合わせ